top of page

Almindelig Fældning

Almindelig fældning inkluderer træer, som ikke er ramt af svamp og råd, og hvor der er plads til, at hele stammen kan lægges ned i fuld længde, og der skal være plads til kronen af træet.

Fældning af specielle træer

Her er der tale om træer, som er ramt af svamp og råd, træer der har deling, træer der hænger fast i andre træer, mislykkedes fældninger og stormfald. Ved stormfald kræves der stor ekspertise indenfor området, og det frarådes selv at prøve at fjerne det.

Topkapning

Denne teknik bruges, når træet ikke kan lægges direkte ned pga. forhindringer. Topkapning er en tidskrævende teknik, da det kan inkludere grene der skal fires ned, og klatring op med udstyr. I nogle tilfælde er det bare kronen der skal topkappes, hvorefter resten bliver udført som almindelig fældning, hvor det i andre tilfælde kan være hele træet der skal topkappes, det hele afhænger af hvor let træet er at komme til i forhold til forhindringerne omkring det.

Hvis kronen på dit træ er blevet lidt for tæt, kan jeg lave enten udtynding eller reduktion af kronen. Det gør det nemmere for lyset at komme ned igennem kronen.

Oprydning og bortkørsel

Jeg tilbyder også oprydning og bortkørsel af afklip.

bottom of page